Vaccinationer mot covid-19 och pneumokocker våren 2024

På smittskydds webbplats hittar du den information du behöver i ditt dagliga arbete rörande vaccinationerna mot covid-19 och pneumokocker, bland annat vilka som rekommenderas att vaccinera sig under perioden 13 mars till och med 30 april samt viktiga definitioner och datum. Här finns också vårens vaccinationsplan att läsa.

Läs igenom informationen som en förberedelse i ditt arbete med vaccinationerna:
Vaccination - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

Så här går vaccinationerna till

  • Tid kan bokas från onsdag den 6 mars, första tid för vaccination är 13 mars.
  • Tid kan bokas digitalt via 1177.se/Gavleborg. Vi kommunicerar att vaccination i första hand bör ske på den hälsocentral där patienten är listad.
  • Personer som vill ha personlig hjälp att boka, omboka eller avboka sin tid kan ringa telefonsupporten, 026-15 03 00.
  • Bokningsbara tider i clinic24 används för samvaccination av covid-19 och pneumokocker.
  • Vissa hälsocentraler erbjuder drop-in-tider. Information om tid och plats finns på 1177.se/Gavleborg
  • Vaccin mot covid-19 och pneumokocker är gratis för de personer som rekommenderas att vaccinera sig.

Exempel på informationsinsatser

  • Ett adresserat informationsbrev gällande vaccinationerna skickas till cirka 22 000 invånare som är 80 år och äldre.
  • Personal i länets kommuner hjälper till att dela ut samma informationsbrev till personer som har dagliga omsorgsinsatser. Det gäller personer som är 65 år och äldre.
  • Utskriftsvänliga affischer finns tillgängliga på smittskydds webbplats.
  • Hjälp gärna till att sprida informationen om vaccinationerna i möten med både anhöriga och patienter. Din insats är viktig och räddar liv.