Konkurrensverket begär upphandlingsskadeavgift

Konkurrensverket har den 20 december 2023 lämnat in en ansökan till Förvaltningsrätten i Falun om att Region Gävleborg ska betala 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift med anledning av ett tilläggsavtal som tecknades 2022. Konkurrensverket har lämnat in samma ansökan gällande övriga regioner som ingår i Sussa Samverkan.

Konkurrensverket menar att det tilläggsavtal som tecknats 2022 om ändringar i ett tidigare upphandlat kontrakt med Cambio Healthcare Systems borde ha föregåtts av en annonsering och utgör därmed en otillåten upphandling.

Regionerna har tidigare framfört till Konkurrensverket att man bedömer att man följt lagen om offentlig upphandling.

– Vi har tidigare yttrat oss till Konkurrensverket, och vi kvarstår i vår bedömning att vi följt lagen om offentlig upphandling, nu inväntar vi att även förvaltningsrätten begär ett yttrande från oss, då kan vi redovisa varför vi inte har samma bedömning som Konkurrensverket, säger regiondirektör Göran Angergård.

Ansökningarna från Konkurrensverket om upphandlingsskadeavgift för de nio regionerna har lämnats till förvaltningsrätterna i Luleå, Växjö, Karlstad, Falun, Härnösand, Linköping, Göteborg och Umeå.

Att Konkurrensverket lämnar in en ansökan till Förvaltningsrätten innebär i sig ingen ytterligare försening av införandet av Cosmic, det nya vårdinformationsstödet, i Region Gävleborg.