3. Familjen på 1800-talet och idag, likheter och skillnader