Man målade inte bara på fri hand utan använde även schabloner. Schablonmåleri bygger på tekniken att skära ut eller stansa hål som bildar mönster i en mall och måla med hjälp av den. Tekniken är mycket gammal och har använts åtminstone sedan medeltiden i Sverige. Den fick en blomstringstid i Hälsingland under 1800-talet. Schablonmåleri kombinerades med annat måleri, med tryckta tapeter och bårder, ofta i samma rum. Mot slutet av 1800-talet blev tryckta tapeter vanligare och billigare vilket gjorde att målarnas arbeten inte längre var lika efterfrågade.