Film

Vi verkar för att främja filmen och filmkulturen i hela länet. Vår utgångspunkt är den rörliga bilden som konstart, pedagogiskt verktyg och näring. Skapande och visning av film ser vi som lika viktiga delar av ett blomstrande filmliv i länet.

Inom vår verksamhet arrangerar vi utbildningar, konferenser och nätverksträffar för aktiva filmare, pedagoger och visningsarrangörer. Vi fördelar bidrag, bland annat till filmprojekt och till visningsarrangemang. Varje år visar vi länets bästa nya filmer på filmfestivalen EXIT. Många av våra projekt kring pedagogik och filmkultur driver vi i nära samarbete med kommuner, föreningsliv, våra kollegor inom andra verksamhetsområden och andra aktörer i länet.