Regionfullmäktige

Region Gävleborg är en politiskt styrd organisation. Regionfullmäktige har 75 ledamöter som väljs var fjärde år. Då väljer du som är 18 år eller äldre vilka politiker som ska styra i regionen.

Fullmäktige är regionens högsta beslutande politiska församling.

Fullmäktige fastställer skatten och regionens budget samt anger övergripande mål och riktlinjer för regionens verksamhet Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019. Regionfullmäktige utser också ledamöterna i övriga styrelser och nämnder.

Regionfullmäktiges sammanträden

Regionfullmäktige sammanträder ungefär en gång i månaden, se mötesdatum till höger. Inför varje möte kan du ta del av program och handlingar. Sammanträdena direktsänds via webbtv.

Efter att sammanträdena varit kan du ta del av handlingar och protokoll. Du kan också se sammanträden i efterhand via webbtv - du kan då välja att se hela sändningen eller en särskild punkt utifrån agendan.