En skiss visar hur Gävle sjukhus skulle kunna se ut efter nybyggnationerna.

Framtidsbygget - Gävle sjukhus

I Gävle planeras betydande moderniseringar av sjukhuset med om- och nybyggnationer för flera av sjukhusets verksamheter. I den första byggetappen, med planerad start 2020, kommer huvudentréhuset att byggas på med några våningsplan.

När huvudentréhuset byggts på kommer det att integreras med höghuset bredvid. Detta hus kommer att byggas om och få nya lokaler för mottagningar och vårdavdelningar. Även infektionsavdelning/mottagning och akutmottagning får nya lokaler.

Det så kallade 100-årshuset, som ligger till vänster om huvudentrén, ska rivas på grund av ålder och en helt ny vårdbyggnad kommer att uppföras.

Så ska sjukhuset i Gävle byggas om


Preliminär plan för om- och nybyggnationer av Gävle sjukhus