En skiss visar hur Gävle sjukhus skulle kunna se ut efter nybyggnationerna.

Framtidsbygget - Gävle sjukhus

I Gävle planeras betydande moderniseringar av sjukhuset med om- ny- och tillbyggnationer för flera av sjukhusets verksamheter. I den första byggetappen kommer huvudentréhuset att byggas på med preliminärt fem våningar.

När huvudentréhuset byggts på kommer det att integreras med höghuset bredvid. Detta hus kommer att byggas om och få nya lokaler för mottagningar och vårdavdelningar. Även infektionsavdelning/mottagning och akutmottagning får nya lokaler.

Det så kallade 100-årshuset, som ligger till vänster om huvudentrén, kommer att rivas och en helt ny vårdbyggnad kommer att uppföras.

Så ska sjukhuset i Gävle byggas om


Preliminär plan för om- och nybyggnationer av Gävle sjukhus