Frågor och svar - Framtidsbygget

På denna sida hittar du de vanligaste frågorna och tillhörande svar om Framtidsbygget.

Varför ska vi bygga om och bygga nytt i Hudiksvall och Gävle?

Vi bygger för att du som patient ska få en fortsatt säker och bra vård av högsta kvalitet. För att kunna möta utvecklingen i form av ny teknik, nya arbetssätt och utökade lagkrav behöver sjukhusen moderniseras. Investeringarna gör det möjligt för oss att hålla högsta medicinska kvalitet även i framtiden.

Vilka har bestämt att sjukhusen ska byggas om?

Regionfullmäktige fattade beslut i juni 2016 att bevilja en budget för att göra det inledande planeringsarbetet på båda sjukhusen. När varje hus är färdigplanerat kommer regionfullmäktige att fatta beslut om att bygga.

Vad ska byggas om/byggas nytt?

I Gävle kommer höghuset där vi idag har mottagningar och vårdavdelningar att byggas om. Akuten och flera andra ytor som ligger i de flyglar som sitter ihop med höghuset kommer också att byggas om. Vissa av flyglarna är redan ombyggda, men det finns delar kvar. Ett helt nytt hus för mottagningar och vårdavdelningar kommer också att byggas.

I Hudiksvall byggs centraloperation och övriga delar i samma hus om som inte redan har blivit ombyggda. Huset bredvid med mottagningar och vårdavdelningar kommer också att byggas om. Ett helt nytt hus med plats för mottagningar och vårdavdelningar kommer att byggas, hit ska bland annat barn- och kvinnosjukvården flytta. Dessutom kommer ett nytt hus för teknisk försörjning att byggas. Läs mer om Nya Hudiksvalls sjukhus

Innebär nybyggnationen att sjukhusen blir större än tidigare?

Sjukhusen får mer yta i och med att ytor som idag inte är ändamålsenliga/ inte används kommer att ersättas med ombyggda eller nybyggda ytor.

När kommer det att börja byggas?

Allt eftersom det blir klart med hur olika hus ska byggas om och med analyser i vilken ordning kommer vi att veta när vi kan bygga. Sjukhusen ska vara i full drift under tiden som vi bygger och det betyder att vi måste tänka på patientsäkerhet, driftsäkerhet och tillgänglighet när vi ska bygga.

Byggnadsstarten i Hudiksvall är planerad till 2019 då hus 7 och 8 kommer att byggas om och verksamheterna där få helt nya lokaler. Läs mer om ombyggnationerna.

Hur mycket kostar det?

Den uppskattade investeringen för själva husen har tidigare kalkylerats till drygt fem miljarder kronor (2015). Sedan tillkommer andra kostnader för inredning och utrustning.

Vad satsas det mest på?

Ur ett fastighetsperspektiv är det just moderniseringen – vår framtidssäkring. Vi bygger för att möjliggöra framtida utveckling och tekniksprång inom vården. Båda sjukhusen får en modern teknisk försörjning.

Vilken nytta har jag som patient av det här?

Vi ska bygga moderna och goda vårdmiljöer för dig som patient. Med nya ändamålsenliga lokaler skapar vi bättre förutsättningar för en god patientsäkerhet.

Hur kommer byggnationerna att påverka mig som patient?

Patientsäkerheten går alltid först - även under byggnationerna. När sjukhusen blir byggplatser kommer det kunna bli trångt på olika ställen och vi kommer att behöva flytta vissa verksamheter. Det kommer också kunna bli bullrigt. För att det ska fungera så smidigt som möjligt kommer vi att arbeta mycket med information till patienter och besökare.

Kommer jag att kunna parkera vid sjukhuset?

Det är viktigt att du som patient ska kunna ta dig till sjukhusen. Parkeringsplatser kommer att finnas. Under byggtiden måste vi samsas med byggtransporter och byggetableringar, vilket kommer att betyda förändringar även utomhus.

Kan man få liknande problem med felbyggnationer och teknikproblem som Nya Karolinska Solna har haft?

Nya Karolinska är en helt annan typ av sjukhus som byggs om i en mycket större omfattning och med fokus på verkligt högspecialiserad vård. Den nivån på saker och ting har inte Framtidsbygget. Vi har en annan typ av sjukvård och andra lokallösningar. Vi lär också av andras erfarenheter, både av nya Karolinska och av mer jämförbara sjukhusbyggen i exempelvis Linköping, Helsingborg och Uppsala.