Medarbetare - Hjälpmedel SAM

Ledning

Ulf Persson, förvaltningschef
026-15 35 18, 070- 374 03 60

Gunnel Winsjansen, enhetschef, konsultteam och butik
026-15 35 14, 070-377 03 41

Anders Löfgren, logistikchef
026-53 10 11, 072-218 83 80

Ingvar Hedkvist, teknisk chef
026-53 15 08, 072-587 61 35

Monica Edin, controller
026-15 35 15, 070-226 30 88

Ola Sving, verksamhetsutvecklare
026-15 35 31, 070-246 46 02

Lilith Dahlgren, informationsansvarig
026-15 35 20 

Michael Hjertberg, samordnare
026-15 35 19, 070-203 40 55

Hjälpmedelskonsulenter

Cecilia Ivarsson
026-15 35 26

Eva Forsman
026-15 35 10

Gustav Eriksson
026-15 03 57

Kerstin Oldeen
026-15 35 11

Magnus Dahl
026-15 35 28

Sanna Danis
026-15 52 01

Sanna Åhed
026-15 35 13

Stefan Lundgren
026-53 16 49