Till startsidan

Kontakt

Anna Lindqvist
Kulturstrateg
026-15 58 06

Dokument

Kulturplan och uppdrags-
överenskommelser 2016
 
Kulturplan 2016-2018 
Uppdrags-
överenskommelser
 

Dokument
Populärversion Kulturplan (pdf för utskrift)
Populärversion Kulturplan (bläddringsbar)

Utredningar 
Kulturvaneundersökning 2015

Filmer


Kulturplan (Teaser)


Film - Kulturplan Gävleborg

Intervjuer
Våra utvecklingsområden

Vårt kulturliv skapar livskraft

Region Gävleborgs kulturplan för 2016 – 2018 innehåller de breda penseldragen vad gäller politiska ambitioner och viljan med den regionala kulturverksamheten.

Kulturplanen är ett verktyg för samverkan mellan olika aktörer så att kulturlivet i Gävleborg stärks. Vår förhoppning är att du som läser den får en ökad förståelse för den regionala kulturpolitiken och kulturplanens prioriteringar.

När vissa områden och perspektiv prioriteras extra konkretiseras regionens mål och så säger det något om vår tid och dess behov. Region Gävleborg vill genom kulturplanens prioriteringar bidra till ett aktivt kulturliv som ger livskraft och skapar sammanhang.

Ett rikt och levande kulturliv är nödvändigt och självklart för en hållbar samhällsutveckling i Gävleborg. Den regionala kulturpolitiken stärker folkbildningen och folkrörelsen, förbättrar folkhälsan, ökar länets attraktivitet, främjar innovation och hållbar utveckling.

Onsdagen 18 november 2015 antog fullmäktige Region Gävleborgs kulturplan.

Film om Kulturplan Gävleborg

Kontakt

Anna Lindqvist
Kulturstrateg
026-15 58 06

Dokument

Kulturplan och uppdrags-
överenskommelser 2016
 
Kulturplan 2016-2018 
Uppdrags-
överenskommelser
 

Dokument
Populärversion Kulturplan (pdf för utskrift)
Populärversion Kulturplan (bläddringsbar)

Utredningar 
Kulturvaneundersökning 2015

Filmer


Kulturplan (Teaser)


Film - Kulturplan Gävleborg

Intervjuer
Våra utvecklingsområden


Publicerad 2011-05-06
Uppdaterad 2016-05-10
Publicerat av webbredaktionen