Världens första elväg på E16

I Sandviken finns världens första elväg i befintligt vägnät. Demonstrationssträckan på två kilometer ligger på E16 mellan Sandvikens västra utfart och Kungsgården. Två lastbilar kör under två års tid här för att se hur väl anläggningen fungerar i vanlig trafik under olika väderförhållanden.

Målsättningen med projektet är att skapa kunskap, erfarenhet och förutsättningar för ett beslutsunderlag som kan utgöra en plattform för elektrifiering av de större transportstråken i Sverige.