Glimtar från Forsa folkhögskolas historia

1930-tal. Byggenskap pågick under flera år.

1918. Interiör från sommarkursen 1918. Handarbete och högläsning av skönlitteratur.