Webbenkät BUP

BUP Gävleborg arbetar med att göra vården bättre. Kan du hjälpa oss genom att svara på frågorna nedan? Det kommer inte att framgå av svaren vem som svarat.

Tack på förhand!
BUP Gävleborg

Tack för dina svar!

BUP Gävleborg

Vem är du?
Har du kontakt med BUP?

 

Om webbsidan

 

Om webbsidan

Var det lätt att hitta till webbsidan?
Var det lätt att hitta på webbsidan?
Har du haft nytta av webbsidan?
Fick du svar på dina frågor?
Fick du veta något nytt på webbsidan?

 

Om besök

 

Om besök

Är du nöjd med den hjälp du får av BUP?
Får du veta det du behöver vid besöken?
Är du nöjd med dina besökstider?
Var det lätt att ändra besökstid om det behövdes?