Rapporter och publikationer

2021

FoU-rapporter

Att dokumentera socialtjänstens insatser för vuxna - Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2020, i jämförelse med 2018–2019 2021:4

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga - aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2020 i jämförelse med perioden 2012-2019  2021:3

Att öka kunskapen om barnen i öppenvården 2021:2

Behovsanalys kopplad till arbetet i Gävleborgs län mot missbruk och beroende i åldersgruppen 13 – 29 år 2021:1

2020

FoU-rapporter

FoU-rapport 2020:6
Gävle, en äldrevänlig kommun?

FoU-rapport 2020:5
Äldres vardagsliv under coronapandemin

FoU-rapport 2020:4
Att dokumentera socialtjänstens insatser för vuxna

FoU-rapport 2020:3
Förstudie kring psykisk ohälsa i Gävle

FoU-rapport 2020:2
Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga

FoU-rapport 2020:1
Förstudie kring psykisk ohälsa i Ljusdal

Arbetsrapporter 

Arbetsrapport 2020:3

Nordanstig En äldrevänlig kommun? (pdf)

Arbetsrapport 2020:2
Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga. Första halvåret 2020

Arbetsrapport 2020:1
Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2019

2019

FoU-rapporter

FoU-rapport 2019:4
Arbetet med föräldraskapsstöd i Gävleborgs län

FoU-rapport 2019:3
Socialtjänstens insatser för barn och unga

FoU-rapport 2019:2
Att dokumentera socialtjänsten insatser för vuxna

FoU-rapport 2019:1
Boendestödet i Gävleborg - framgångsfaktorer och utvecklingsområden

Arbetsrapporter 

Arbetsrapport 2019:2
Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2018

Arbetsrapport 2019:1
Miraklet i Ljusdal - Slutrapport från följeforskning i anslutning till 7-timmarsprojektet vid socialtjänsten

Kunskapsöversikt

Kunskapsöversikt 2019:1
Familjehem - behov av stöd till barn och vuxna

2018

FoU-rapporter

FoU-rapport 2018:3
Förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer i Gävleborg - Utvärdering av ett nationellt finansierat utvecklingsarbete 2014–2016 (pdf)

FoU-rapport 2018:2
Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga – Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2017 i jämförelse med perioden 2009-2016 (pdf)

FoU-rapport 2018:1
Utvärdering av den gemensamma socialjouren i Gävleborgs län (pdf)

Arbetsrapporter 

Arbetsrapport 2018:6

Summering och avslutande reflektioner från följeforskningen i anslutning till IPS-projektet i Hudiksvall (pdf)

Arbetsrapport 2018:5 

På väg mot ett medarbetardrivet utvecklingsarbete (pdf)

Arbetsrapport 2018:4

Följeforskning i anslutning till Hudiksvalls IPS-projekt (pdf)

Arbetsrapport 2018:3
Att dokumentera socialtjänstens insatser för Vuxna. Andra halvåret 2017 (pdf)

Arbetsrapport 2018:2
Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheten 2017 (pdf)

Arbetsrapport 2018:1
Att stötta ungdomar till innanförskap – En kartläggning av erfarenheter från ESF-projektet Ung i Gävleborg (pdf)

2017

FoU-rapporter

FoU-rapport 2017:4
Spelmissbruk - En forskningsöversikt (pdf)

FoU-rapport 2017:3
Öppenvård i Gävleborg – En genomlysning av Gävleborgs kommuners öppna insatser inom missbruks- och beroendeområdet (pdf)

FoU-rapport 2017:2
Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga. Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2016 i jämförelse med perioden 2009–2015 (pdf)

FoU-rapport 2017:1 
En baslinjemätning av samverkansklimatet (pdf)

Arbetsrapporter

Arbetsrapport 2017:5
Kartläggning av LVM-vården i Gävleborgs län (pdf)

Arbetsrapport 2017:4
Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheten 2016 (pdf)

Arbetsrapport 2017:3
Bostad - En utredning om bostadslösningar för hemlösa personer med missbruksproblem i Ljusdals kommun (pdf)

Arbetsrapport 2017:2 
INKO (Integration genom kompetensförsörjning) - Slutrapport (pdf)

Arbetsrapport 2017:1 
Att utveckla förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer i Gävleborgs län - Ett nationellt finansierat utvecklingsarbete under 2014-2016 (pdf)

2016

FoU-rapporter

FoU Rapport 2016:4
Samverkan om barn och ungdomar med komplex problematik  (pdf)

FoU Rapport 2016:3
Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga

FoU Rapport 2016:2
Arbetet med våld i nära relationer i Gävleborgs län - En bild av läget 2015

FoU Rapport 2016:1
Öppenvårdsmottagning - Våld i när relationer - En utvärdering

Arbetsrapporter

Arbetsrapport 2016:3
Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2015

Arbetsrapport 2016:2
Länsrapport Gävleborgs län. Öppna Jämförelser. Vård och omsorg om äldre 2015

Arbetsrapport 2016:1
Länsrapport Gävleborgs län. Öppna Jämförelser. Ekonomiskt bistånd 2015

2015

FoU-rapporter

FoU Rapport 2015:2
Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga
Författare: Annika Almqvist och Per Åsbrink

FoU Rapport 2015:1
Utvärdering av framtidssamtalet med unga lagöverträdare i Hudiksvalls kommun
Författare: Kaj Gustafsson

Arbetsrapporter

Arbetsrapport 2015:5
Länsrapport Gävleborgs län. Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015
Författare: Ingrid Nilsson

Arbetsrapport 2015:4
Länsrapport Gävleborgs län. Öppna jämförelser Beroendevården 2015
Författare: Tord Fredriksen

Arbetsrapport 2015:3
Länsrapport Gävleborgs län. Öppna jämförelser Social barn- och ungdomsvård 2015
Författare: Tord Fredriksen

Arbetsrapport 2015:2
Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2014
Författare: Annika Almqvist och Per Åsbrink

Arbetsrapport 2015:1
Länsrapport Gävleborgs län - Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014
Författare: Ingrid Nilsson

2014

FoU-rapporter

FoU-rapport 2014:4
Uppföljning av stöd - och behandlingsinsatser till barn och föräldrar som varit aktuella på Barnahus Gävleborg - Vad hände med barnen?
Författare: Kaj Gustafsson
Beställ rapporten här
Ladda ner rapporten PDF

FoU-rapport 2014:3
Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga. Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2013 i jämförelse med perioden 2008-2012.
Författare Annika Almqvist och Per Åsbrink
Ladda ner rapporten PDF
Beställ rapporten

FoU-rapport 2014:2
Barns och föräldrars behov av stöd i familjer med missbruk - En intervjustudie med föräldrar och personal iom missbruks- och beroendevården i Gävle, Hudiksvall och Ovanåkers kommuner i Gävleborg
Författare: Ann Lyrberg
Beställ rapporten

FoU-rapport 2014:1 
"Den lokala kulturen av GBL-missbruk i Bollnäs kommun. En studie av erfarenheter och upplevelser bland droganvändare och föräldrar". 
Författare: Kaj Gustafsson 
Ladda ner rapporten PDF
Beställ rapporten 

Arbetsrapporter 

Arbetsrapport 2014:16
Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga. Aktualiseringar till socialtjänsten första halvåret 2014 jämfört med samma period 2008-2013.
Författare: Annika Almqvist och Per Åsbrink
Ladda ner rapporten PDF

Arbetsrapport 2014:15
Länsrapport Gävleborgs län: Öppna Jämförelser - Ekonomiskt bistånd
Författare: Tord Fredriksen
Ladda ner rapporten PDF

Arbetsrapport 2014:14
Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter — Första halvåret 2014
Författare: Annika Almqvist och Per Åsbrink
Ladda ner rapporten PDF
Beställ rapporten här

Arbetsrapport 2014:13
Länsrapport Gävleborgs län: Öppna Jämförelser - Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014
Författare: Tord Fredriksen
Ladda ner rapporten PDF

Arbetsrapport 2014:12
Föräldrastödssamverkan — Ett utvecklingsarbete inom Socialtjänst Gävle i syfte att förbättra samverkan mellan biståndsenheten och familjeenheten
Författare: Roger Larsson
Ladda ner rapporten PDF

Arbetsrapport 2014:11
Länsrapport Gävleborgs län: Öppna Jämförelser - Stöd till brottsoffer 2014
Författare: Tord Fredriksen
Ladda ner rapporten PDF

Arbetsrapport 2014:10
Länsrapport Gävleborgs län: Öppna Jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2014
Författare: Tord Fredriksen
Ladda ner rapporten PDF

Arbetsrapport 2014:9
Länsrapport. Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2014
Författare: Tord Fredriksen
Ladda ner rapporten PDF
Beställ rapporten

Arbetsrapport 2014:8
Länsrapport. Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning
Författare: Tord Fredriksen
Ladda ner rapporten PDF  
Bilaga till rapport PDF
Beställ rapporten

Arbetsrapport 2014:7
Rapport från följeforskning i anslutning till projektet "Collaboration for the Welfare of Young People".
Författare: Kaj Gustafsson
Ladda ner rapporten PDF
Beställ rapporten

Arbetsrapport 2014:6
Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2013
Författare: Annika Almqvist och Per Åsbrink
Ladda ner rapporten PDF
Beställ rapporten

Arbetsrapport 2014:5
Vilket stöd får föräldrar med missbruks-/beroendeproblematik? Kartläggning av samverkan mellan familje- och biståndsenheterna vid socialtjänst Gävle.
Författare: Christina Markstedt
Ladda ner rapporten PDF
Beställ rapporten

Arbetsrapport 2014:4
Öppna Jämförelser av Vård och omsorg om äldre 2013.
Författare: Birgitta Fläckman
Ladda ner rapporten PDF
Beställ rapporten

Arbetsrapport 2014:3
Regional rapport: Öppna Jämförelser av ekonomiskt bistånd 2013.
Författare: Tord Fredriksen
Ladda ner rapporten PDF
Beställ rapporten

Arbetsrapport 2014:2
Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter — Första halvåret 2013.
Författare: Annika Almqvist & Per Åsbrink
Ladda ner rapporten PDF
Beställ rapporten

Arbetsrapport 2014:1
En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten - Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?
Författare: Agneta Morelli
Ladda ner rapporten PDF
Beställ rapporten

2013

FoU-rapporter

FoU-rapport 2013:5 
"Utvärdering av familjecentrum i Ljusdal". 
Författare: Annika Almqvist & Per Åsbrink 
Ladda ner rapporten PDF
Beställ rapporten

FoU-rapport 2013:4
Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter.
Författare: Annika Almqvist & Per Åsbrink
Läs mer om rapporten PDF
Beställ rapporten
Ladda ner rapporten PDF

FoU rapport 2013:3
Kontaktfamilj - till vem, varför och hur? Handläggare inom Socialtjänsten i samtliga kommuner i Gävleborgs län beskriver en av sina vanligaste tjänster riktad till barn och unga.
Författare: Marie Löhman
Ladda ner rapporten PDF
Beställ rapporten

FoU-rapport 2013:2
Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga - Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2012 i jämförelse med perioden 2018 - 2011.
Författare: Annika Almqvist & Per Åsbrink
Ladda ner rapporten PDF

FoU-rapport 2013:1
Att tillgodose sociala behov för en skälig levnadsnivå.- en studie av hemtjänst i Gävleborgs län
Författare: Ingrid Nilsson och Karin Tillberg Mattsson
Ladda ner rapporten PDF

Arbetsrapporter

Arbetsrapport 2013:4
Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga. Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2013 jämfört samma period 2008—2012.
Författare: Annika Almqvist & Per Åsbrink
Ladda ner rapporten PDF

Arbetsrapport 2013:3
"Var det bättre förr?" Om införandet av biståndsbedömning för anhörigavlösning på Villa Milbo i Gävle.
Författare: Ingrid Nilsson & Karin Tillberg Mattsson
Ladda ner rapporten PDF

Arbetsrapport 2013:2
Friskt vågat i Rengsjö, del 2 - Uppföljande enkätundersökning bland äldre i Rengsjö och Växbo.
Författare: Ingrid Nilsson & Karin Tillberg Mattsson
Ladda ner rapporten PDF

Arbetsrapport 2013:1
Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg - Slutrapport från följeforskningen i anslutning till projektet.
Författare: Kaj Gustafsson
Ladda ner rapporten PDF