Nätverk lex Sarah

FoU Välfärd samordnar länets nätverk för lex Sarah. Nätverket är ett forum för kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte. Syftet är att hitta länsgemensamma synsätt på arbetet enligt lex Sarah.

Kontakt
Tord Fredriksen
tord.fredriksen@regiongavleborg.se