Forskare möter praktiker

FoU Välfärd, Region Gävleborg arrangerar i samarbete med Högskolan i Gävle, ASK, CFL Söderhamn och Södertörns högskola en konferens om kunskapsutveckling inom välfärdsområdet. Planerat datum är den 11 oktober, spar det redan nu i din kalender.

Exempel på teman är brukarmedverkan, välfärdsteknik, våld i nära relationer, personalens arbetsvillkor, förebyggande och preventivt socialt arbete.

Ambitionen är att bjuda in alla med intresse för välfärdsfrågor att ta del av ny forskning och erfarenhetsutbyte av intressanta projekt och utvecklingsarbeten i länet. Konferensen vänder sig till personal inom socialtjänst, vård och omsorg, brukare, forskare, studenter och politiker.

Konferensinbjudan med länk till anmälan skickas ut i augusti.

Har du ett intressant projekt eller utvecklingsarbete som berör årets teman eller något annat som du vill komma och berätta om? Kontakta oss.

Konferensen är avgiftsfri för max 2 personer/presentation.

Skicka in din idé till presentation senast den 20 maj 2019 till: fou.valfard@regiongavleborg.se

Årets huvudföreläsare

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi
Hårdare tag, fungerar det? Vad säger forskningen.

För frågor kontakta

Tord Fredriksen
tord.fredriksen@regiongavleborg.se 
026-65 02 66

Bo Söderqvist
bo.soderqvist@hig.se
026-64 88 31