Välkommen till FoU Välfärd

FoU Välfärd är en forsknings- och utvecklingsenhet som stödjer länets socialtjänster med att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering, utbildning och följeforskning. Arbetet sker i nära samarbete med personal och brukare inom socialtjänstens individ-, äldre- och funktionshinderomsorg.

Utifrån ett kritiskt granskande och vetenskapligt förhållningssätt arbetar FoU Välfärd med:

  • Praktiknära forskning och följeforskning
  • Kunskaps- och verksamhetsutveckling
  • Implementeringsstöd
  • Systematisk uppföljning
  • Handledning och metodstöd till utvecklings- och utvärderingsarbete
  • Rapportering och information om aktuella utvecklingsarbeten i omvärlden
  • Samverkan med omgivande aktörer

Senaste publicerade rapporterna 

Boendestödet i Gävleborg - framgångsfaktorer och utvecklingsområden
FoU-rapport 2019:1
Författare: Karin Tillberg Mattsson

Miraklet i Ljusdal - Slutrapport från följeforskning i anslutning till 7-timmarsprojektet vid socialtjänsten
Arbetsrapport 2019:1
Författare: Kaj Gustafsson & Mikael Vallström

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2018
Arbetsrapport 2019:2
Författare: Per Åsbrink

Familjehem - behov av stöd till barn och vuxna
Kunskapsöversikt 2019:1
Författare: Lotta Svensson & Jofen Kihlström

Att dokumentera socialtjänstens insatser för vuxna - Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2018
FoU-rapport 2019:2
Författare: Per Åsbrink

 

Kalender 2019

Tid/plats  
12 september
Hofors
Lex Sarah-nätverket
För mer information kontakta Tord Fredriksen, tord.fredriksen@regiongavleborg.se
26 september
Gävle
Länsgemensam återföring av resultaten från öppna jämförelser inom socialtjänsten
För mer information kontakta Tord Fredriksen, tord.fredriksen@regiongavleborg.se
11 oktober
Söderhamn
Forskare möter praktiker
För mer information kontakta Tord Fredriksen, tord.fredriksen@regiongavleborg.se
18 oktober
CFL i Söderhamn
Nätverket för aktualiseringar Barn och Unga
För mer information kontakta Per Åsbrink, per.asbrink@gavle.se