Välkommen till FoU Välfärd

FoU Välfärd är en forsknings- och utvecklingsenhet som stödjer länets socialtjänster med att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering, utbildning och följeforskning. Arbetet sker i nära samarbete med personal och brukare inom socialtjänstens individ-, äldre- och funktionshinderomsorg.

Utifrån ett kritiskt granskande och vetenskapligt förhållningssätt arbetar FoU Välfärd med:

  • Praktiknära forskning och följeforskning
  • Kunskaps- och verksamhetsutveckling
  • Implementeringsstöd
  • Systematisk uppföljning
  • Handledning och metodstöd till utvecklings- och utvärderingsarbete
  • Rapportering och information om aktuella utvecklingsarbeten i omvärlden
  • Samverkan med omgivande aktörer

Senaste publicerade rapporterna

Behovsanalys kopplad till arbetet i Gävleborgs län mot missbruk och beroende i åldersgruppen 13 – 29 år
FoU rapport 2021:1
Författare: Kaj Gustafsson

Gävle, en äldrevänlig kommun?
FoU-rapport 2020:6
Författare: Oskar Andersson

Nordanstig En äldrevänlig kommun?
Arbetsrapport 2020:3
Författare: Oskar Andersson

Äldres vardagsliv under coronapandemin
FoU-rapport 2020:5
Författare: Karin Tillberg Mattsson och Tord Fredriksen

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga. Första halvåret 2020
Arbetsrapport 2020:2
Författare: Per Åsbrink

Att dokumentera socialtjänstens insatser för vuxna
FoU-rapport 2020:4
Författare: Per Åsbrink

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga
FoU-rapport 2020:2
Författare: Per Åsbrink

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2019
Arbetsrapport 2020:1
Författare: Per Åsbrink

Förstudie kring psykisk ohälsa i Ljusdal
FoU rapport 2020:1
Författare: Kaj Gustafsson och Oskar Andersson

Arbetet med föräldraskapsstöd i Gävleborgs län
FoU rapport 2019:4
Författare: Kaj Gustafsson och Jofen Kihlström

Boendestödet i Gävleborg - framgångsfaktorer och utvecklingsområden
FoU-rapport 2019:1
Författare: Karin Tillberg Mattsson

Miraklet i Ljusdal - Slutrapport från följeforskning i anslutning till 7-timmarsprojektet vid socialtjänsten
Arbetsrapport 2019:1
Författare: Kaj Gustafsson & Mikael Vallström

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2018
Arbetsrapport 2019:2
Författare: Per Åsbrink

Familjehem - behov av stöd till barn och vuxna
Kunskapsöversikt 2019:1
Författare: Lotta Svensson & Jofen Kihlström

Att dokumentera socialtjänstens insatser för vuxna - Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2018
FoU-rapport 2019:2
Författare: Per Åsbrink

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2018 i jämförelse med perioden 2010-2017
FoU-rapport 2019:3
Författare Per Åsbrink

Vägledarutbildning för arbete med Delaktighetsmodellen

Datum under 2020: 16 mars, 30 mars, 20 april och 11 maj 13.00-16.00.
Anmälan till: tord.fredriksen@regiongavleborg.se
 

Kalender

Tid/plats  
21 oktober 2020 Digital konferens. Forskare möter praktiker.
mark.magnuson@regiongavleborg.se
Inbjudan och program
22 oktober 2020 Utbildning intellektuell funktionsnedsättning för personal inom LSS/socialpsykiatri. För mer information kontakta Tord Fredriksen tord.fredriksen@regiongavleborg.se