Välkommen till FoU Välfärd

FoU Välfärd är en forsknings- och utvecklingsenhet som stödjer länets socialtjänster med att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering, utbildning och följeforskning. Arbetet sker i nära samarbete med personal och brukare inom socialtjänstens individ-, äldre- och funktionshinderomsorg.

Utifrån ett kritiskt granskande och vetenskapligt förhållningssätt arbetar FoU Välfärd med:

  • Praktiknära forskning och följeforskning
  • Kunskaps- och verksamhetsutveckling
  • Implementeringsstöd
  • Systematisk uppföljning
  • Handledning och metodstöd till utvecklings- och utvärderingsarbete
  • Rapportering och information om aktuella utvecklingsarbeten i omvärlden
  • Samverkan med omgivande aktörer

Senaste publicerade rapporterna

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Vuxna. Första halvåret 2021, Arbetsrapport 2021:2, Författare: Per Åsbrink

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga. Första halvåret 2021, Arbetsrapport 2021:1, Författare: Per Åsbrink

Att dokumentera socialtjänstens insatser för vuxna - Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2020, i jämförelse med 2018–2019
FoU rapport 2021:4
Författare: Per Åsbrink

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga - aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2020 i jämförelse med perioden 2012-2019
FoU rapport 2021:3
Författare: Per Åsbrink

Att öka kunskapen om barnen i öppenvården-individbaserad systematisk uppföljning i Gävleborg
FoU rapport 2021:2
Författare: Karin Tillberg Mattsson, Hanna Nordlund och Martina Lindvärn

Behovsanalys kopplad till arbetet i Gävleborgs län mot missbruk och beroende i åldersgruppen 13 – 29 år
FoU rapport 2021:1
Författare: Kaj Gustafsson