Välkommen till FoU Välfärd

FoU Välfärd är en forsknings- och utvecklingsenhet som stödjer länets socialtjänster med att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering, utbildning och följeforskning. Arbetet sker i nära samarbete med personal och brukare inom socialtjänstens individ-, äldre- och funktionshinderomsorg.

Utifrån ett kritiskt granskande och vetenskapligt förhållningssätt arbetar FoU Välfärd med:

  • Praktiknära forskning och följeforskning
  • Kunskaps- och verksamhetsutveckling
  • Implementeringsstöd
  • Systematisk uppföljning
  • Handledning och metodstöd till utvecklings- och utvärderingsarbete
  • Rapportering och information om aktuella utvecklingsarbeten i omvärlden
  • Samverkan med omgivande aktörer

Senaste publicerade rapporterna

Att dokumentera socialtjänstens insatser för vuxna
FoU-rapport 2020:4
Författare: Per Åsbrink

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga
FoU-rapport 2020:2
Författare: Per Åsbrink

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2019
Arbetsrapport 2020:1
Författare: Per Åsbrink

Förstudie kring psykisk ohälsa i Ljusdal
FoU rapport 2020:1
Författare: Kaj Gustafsson och Oskar Andersson

Arbetet med föräldraskapsstöd i Gävleborgs län
FoU rapport 2019:4
Författare: Kaj Gustafsson och Jofen Kihlström

Boendestödet i Gävleborg - framgångsfaktorer och utvecklingsområden
FoU-rapport 2019:1
Författare: Karin Tillberg Mattsson

Miraklet i Ljusdal - Slutrapport från följeforskning i anslutning till 7-timmarsprojektet vid socialtjänsten
Arbetsrapport 2019:1
Författare: Kaj Gustafsson & Mikael Vallström

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2018
Arbetsrapport 2019:2
Författare: Per Åsbrink

Familjehem - behov av stöd till barn och vuxna
Kunskapsöversikt 2019:1
Författare: Lotta Svensson & Jofen Kihlström

Att dokumentera socialtjänstens insatser för vuxna - Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2018
FoU-rapport 2019:2
Författare: Per Åsbrink

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2018 i jämförelse med perioden 2010-2017
FoU-rapport 2019:3
Författare Per Åsbrink

Vägledarutbildning för arbete med Delaktighetsmodellen

Datum under 2020: 16 mars, 30 mars, 20 april och 11 maj 13.00-16.00.
Anmälan till: tord.fredriksen@regiongavleborg.se
 

Kalender

Tid/plats  
13 februari 2020, Gävle Länets nätverksrepresentanter i de regionala stöd och samverkansstrukturerna (RSS). Kontaktperson Tord Fredriksen tord.fredriksen@regiongavleborg.se
18 februari 2020, Söderhamn

Länsträff om samarbetssamtal. För mer information kontakta Karin Tillberg Mattsson karin.tillberg.mattsson@regiongavleborg.se 

3 april 2020, Söderhamn Gävleborgs lex Sarah-nätverk. För mer information kontakta Tord Fredriksen tord.fredriksen@regiongavleborg.se
11 mars 2020, Gävle Gävleborgs IBIC-nätverk. För mer information kontakta Tord Fredriksen tord.fredriksen@regiongavleborg.se
20 mars 2020, CFL Söderhamn Aktualiseringar av barn samt vuxna. För mer information kontakta Per Åsbrink per.asbrink@gavle.se 
24 mars 2020 Utbildning intellektuell funktionsnedsättning för personal inom individ- och familjeomsorgen (IFO). För mer information kontakta Tord Fredriksen tord.fredriksen@regiongavleborg.se
22 oktober 2020 Utbildning intellektuell funktionsnedsättning för personal inom LSS/socialpsykiatri. För mer information kontakta Tord Fredriksen tord.fredriksen@regiongavleborg.se