Välkommen till FoU Välfärd

FoU Välfärd är en forsknings- och utvecklingsenhet som stödjer länets socialtjänster med att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering, utbildning och följeforskning. Arbetet sker i nära samarbete med personal och brukare inom socialtjänstens individ-, äldre- och funktionshinderomsorg.

Utifrån ett kritiskt granskande och vetenskapligt förhållningssätt arbetar FoU Välfärd med:

  • Praktiknära forskning och följeforskning
  • Kunskaps- och verksamhetsutveckling
  • Implementeringsstöd
  • Systematisk uppföljning
  • Handledning och metodstöd till utvecklings- och utvärderingsarbete
  • Rapportering och information om aktuella utvecklingsarbeten i omvärlden
  • Samverkan med omgivande aktörer

Senaste publicerade rapporterna 

Boendestödet i Gävleborg - framgångsfaktorer och utvecklingsområden
FoU-rapport 2019:1
Författare: Karin Tillberg Mattsson

Miraklet i Ljusdal - Slutrapport från följeforskning i anslutning till 7-timmarsprojektet vid socialtjänsten
Arbetsrapport 2019:1
Författare: Kaj Gustafsson & Mikael Vallström

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2018
Arbetsrapport 2019:2
Författare: Per Åsbrink

Familjehem - behov av stöd till barn och vuxna
Kunskapsöversikt 2019:1
Författare: Lotta Svensson & Jofen Kihlström

Att dokumentera socialtjänstens insatser för vuxna - Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2018
FoU-rapport 2019:2
Författare: Per Åsbrink

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2018 i jämförelse med perioden 2010-2017
FoU-rapport 2019:3
Författare Per Åsbrink

Kalender

Tid/plats  
22 november 2019, Socialstyrelsen Stockholm SBU samlar sitt nätverk för att föra ut resultaten från deras kunskapsöversikter. För mer information kontakta Jofen Kihlström jofen.kihlstrom@regiongavleborg.se
5 december 2019 9.00-12.00
CFL i Söderhamn
Arbetsgruppen för systematisk uppföljning barn och unga.
För mer information kontakta Karin Tillberg Mattsson karin.tillberg.mattsson@regiongavleborg.se
6 december 2019, Socialstyrelsen Stockholm Företrädare för landets FoU-miljöer träffar socialstyrelsen i syfte att diskutera hur man kan stärka FoU-miljöers möjlighet att forska. För mer information kontakta Jofen Kihlström jofen.kihlstrom@regiongavleborg.se
13 februari 2020, Gävle Länets nätverksrepresentanter i de regionala stöd och samverkansstrukturerna (RSS). Kontaktperson Tord Fredriksen tord.fredriksen@regiongavleborg.se
4 mars 2020, Söderhamn Gävleborgs lex Sarah-nätverk. För mer information kontakta Tord Fredriksen tord.fredriksen@regiongavleborg.se
11 mars 2020, Gävle Gävleborgs IBIC-nätverk. För mer information kontakta Tord Fredriksen tord.fredriksen@regiongavleborg.se
24 mars 2020 Intellektuell funktionsnedsättning för personal inom individ- och familjeomsorgen (IFO). För mer information kontakta Tord Fredriksen tord.fredriksen@regiongavleborg.se
22 oktober 2020 Intellektuell funktionsnedsättning för personal inom LSS/socialpsykiatri. För mer information kontakta Tord Fredriksen tord.fredriksen@regiongavleborg.se