Välkommen till FoU Välfärd

FoU Välfärd är en forsknings- och utvecklingsenhet som stödjer länets socialtjänster med att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering, utbildning och följeforskning. Arbetet sker i nära samarbete med personal och brukare inom socialtjänstens individ-, äldre- och funktionshinderomsorg.

Utifrån ett kritiskt granskande och vetenskapligt förhållningssätt arbetar FoU Välfärd med:

  • Praktiknära forskning och följeforskning
  • Kunskaps- och verksamhetsutveckling
  • Implementeringsstöd
  • Systematisk uppföljning
  • Handledning och metodstöd till utvecklings- och utvärderingsarbete
  • Rapportering och information om aktuella utvecklingsarbeten i omvärlden
  • Samverkan med omgivande aktörer

Senaste publicerade rapporterna

Styrka Hela Livet i Hudiksvall – Slutrapport från följeforskning i anslutning till verksamheten, FoU rapport 2023:1, författare: Kaj Gustafsson (pdf)

Att dokumentera socialtjänstens insatser för vuxna. Första halvåret 2022, Arbetsrapport 2022:4, Författare: Per Åsbrink (pdf)

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga. Första halvåret 2022, Arbetsrapport 2022:3, Författare: Per Åsbrink (pdf)

Att dokumentera socialtjänstens insatser för vuxna Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2021, FoU Rapport 2022:4, Författare: Per Åsbrink (pdf)

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga. 2021 i jämförelse med perioden 2013–2020, FoU Rapport 2022:3, Författare: Per Åsbrink (pdf)

Att öka kunskapen om barnen i öppenvården, Arbetsrapport 2022:2. Författare: Karin Tillberg Mattsson och Rickard Mobäck (pdf)

Intoxikationsdödlighet i Söderhamn - en registerstudie av narkotika- och läkemedlsdödlighet i Söderhamns kommun, FoU rapport 2022:1. Författare: Kaj Gustafsson (pdf)

Våld i nära relationer i Gävle kommun - Medborgarundersökning, 2021.
FoU rapport 2022:2. Författare: Oskar Andersson, Rickard Mobäck (pdf)

Hälsoundersökningar i Gävleborgs län, för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, Arbetsrapport 2022:1. Författare: Maria Eriksson (pdf)