Det suicidpreventiva arbetet i Gävleborg

Nu finns en regional handlingsplan för suicidprevention, det vill säga för att förebygga självmord.

Handlingsplanen riktar sig i första hand till dig som arbetar med att förbygga självmord i region och kommun. Bland annat ska den ligga till grund för lokala handlingsplaner, anpassade då till lokala behov och förutsättningar.

Region Gävleborg som har ansvaret för att samordna det regionala arbetet med suicidprevention. Den regionala handlingsplanen för suicidprevention har Region Gävleborg tagit fram tillsammans med kommunerna i Gävleborgs län, Trafikverket, Kriminalvården, Migrationsverket, Högskolan i Gävle med flera.

Regional handlingsplan för suicidprevention i Gävleborgs län 2019-2021 (pdf)

Genomförandeplan 2019

Utifrån den regionala handlingsplanen för suicidprevention har Region Gävleborg identiferat ett antal aktiviter som kommer att genomföras under 2019.
Region Gävleborg.

Genomförandeplan 2019 (pdf)