Växa ambassadörerna

Växa syftar till att skapa bättre förutsättningar för individer genom verktyg för egenmakt och inflytande.

Investeringen testar och utvecklar metoder inom ledarskap, pedagogik, idéutveckling och organisering tillsammans med boende i området Nya Bruket i Sandviken. Målet för investeringen är att möjliggöra långsiktiga och hållbara insatser med fokus på boendemiljö, boendesociala frågor och samhällsinkludering.

Växa genomförs i samverkan mellan ABF Gästrikebygden, Hyresgästföreningen, Sandvikenhus AB och Rapatac med stöd av Region Gävleborg genom det systematiska arbetssättet sociala investeringar.