Välj tidiga förebyggande insatser genom sociala investeringar

Sociala investeringar handlar om att investera i människor, på rätt sätt.

När vi investerar tidigt lönar det sig i längden, både för individen och för samhället. SKR har producerat en film som på ett enkelt sätt beskriver detta, du hittar filmen här: Sociala investeringar - Uppdrag Psykisk Hälsa.

Skillnaden mellan sociala investeringar och annat förebyggande arbete är det strukturerade arbetssättet som möjliggör noggrann uppföljning och utvärdering. Det ger stor fördel för senare beslut om implementering i ordinarie verksamheter. Arbetet med sociala investeringar bygger på samverkan mellan verksamheter, organisationer och sektorer. Om den testade avgränsade insatsen lyckas, ska det nya arbetssättet implementeras i ordinarie verksamheter.

Målgruppen för sociala investeringar i Gävleborg är barn- och unga, samt personer som riskerar att hamna i socialt utanförskap.

Planering tar tid

Vid Region Gävleborg finns samordnare och stödgrupp med uppdrag att stötta er som önskar komma igång med sociala investeringar, kontakta oss, vi agerar gärna bollplank! Vill ni också ansöka om investeringsmedel (vi kan delfinansiera upp till 500 000kr/år) för ert arbete är det ännu viktigare att börja planera i tid. Det tar tid att skapa den förankring som krävs i respektive verksamhet och det lönar sig därför att i god tid före ansökningstidens slut ta kontakt med oss för att få råd och stöd i ansökningsarbetet.

Sista ansökningsdatum är 31 oktober 2021. Läs mer på vår sida om Sociala investeringar www.regiongavleborg.se/socialainvesteringar

Hjälp att komma igång med sociala investeringar

Låter arbetet med sociala investeringar intressant? Har ni redan nu en idé om hur ett förändrat arbetssätt kan leda till långsiktiga och hållbara effekter för utsatta grupper? Vill ni ha hjälp att komma igång?

Hör av er till någon av kontaktpersonerna nedan, eller delta i något av våra drop-in möten. Här kan du ställa frågor eller bolla idéer helt förutsättningslöst.

21 juni 11.00-12.00 - Länk till öppet möte 21 juni

19 augusti13.00-14.00 - Länk till öppet möte 19 augusti

Samordnare för sociala investeringar

Emma Mårtensson
072-203 81 41
emma.martensson@regiongavleborg.se

Frida Stoltz
073-09 18 343
frida.stoltz@regiongavleborg.se