Tips till dig som vill starta en social investering

Hur är det att arbeta med sociala investeringar? En som vet är Ida Danielsson vid Hudiksvalls kommun. Hon har varit projektledare för Förenade i rörelse – en social investering med målet att inspirera barnfamiljer till ett mer aktivt liv.

– Jag tycker att det har varit otroligt inspirerande, framförallt har det varit kul att se barnens glädje och nyfikenhet, säger Ida Danielsson och fortsätter: – Det finns också ett stort värde i att olika organisationer och parter samarbetar i den här formen av arbete, för man har ju olika kompetenser, olika kontaktnät och olika infallsvinklar som är till stor nytta, säger Ida Danielsson.

Enligt Ida Danielsson finns det många fördelar med att arbeta med just sociala investeringar. 

– En av dessa är det bygger på ett strukturerat arbetssätt som gör det möjligt att följa upp, utvärdera och implementera lyckade satsningar i ordinarie verksamhet, säger Ida Danielsson.

Ser du, i ditt dagliga arbete, behov av förebyggande arbete? Här kan du se en kort film där Ida ger sina tips till dig som funderar på att starta en social investering.

Vad är sociala investeringar?

Sociala investeringar handlar om att investera i människor, på rätt sätt. Att lösa ett problem tidigt i livet, eller tidigt i en process, kan förhindra större och fler framtida problem. Ju längre tiden går, desto större kan problemen bli. Det kräver mer insatser från samhället. När vi investerar tidigt lönar det sig i längden, både för individen och för samhället.

Skillnaden mellan sociala investeringar och annat förebyggande arbete är framför allt det strukturerade arbetssättet som möjliggör noggrann uppföljning och utvärdering - vilket ger en stor fördel genom goda underlag för senare beslut om implementering av lyckade satsningar i ordinarie verksamheter.

Vill du veta mer om sociala investeringar? Vad det är och på vilket sätt det kan hjälpa just dig? Hör av dig till oss! Läs mer på regiongavleborg.se/socialainvesteringar

Förenade i rörelse

Förenade i rörelse är en social investering som bygger på ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun, Nordanstigs kommun samt Gävleborgs Idrottsförbund. Målet med satsningen har varit att inspirera barnfamiljer till ett mer aktivt liv. Med jämna mellanrum har till exempel lokala idrottsföreningar gästat skolornas raster för att presentera idrotter eller aktivitet så som badminton, gymnastik och dans. Samma idrottsföreningar har även bjudit in till så kallade prova-på-kvällar dit elever och deras familjer har varit välkomna. Satsningen har gett positiva effekter.

– Det är särskilt kul att kunna konstatera att ”Sportfritids” på Iggesunds skola nu kommer att börja bjuda in idrottsföreningar på samma sätt som projektet gjort, säger Ida Danielsson.

Mer information om Förenade i rörelse