Mer fysisk aktivitet i skolan ska ge friskare barn i Iggesund

Förenade i rörelse är satsningen som ska få barn och unga att röra på sig mer. Under ett år kommer barn i årskurs 3 på Iggesunds skola och Gnarps skola att få testa på idrott och andra aktiviteter på raster samt efter skoltid.

- Vi hoppas att de ska hitta någon idrott eller aktivitet som de tycker är rolig och vill fortsätta med, säger Ida Danielsson, projektledare för satsningen som fått namnet Förenade i rörelse.

Som en del i satsningen kommer olika föreningar att gästa skolans raster för att presentera sin idrott eller aktivitet. Det kan till exempel handla om fotboll, badminton, gymnastik eller dans.

Föreningarna bjuder även till så kallade prova-på-kvällar dit elever och deras familjer är välkomna.

- Det är viktigt att föräldrar engagerar sig i sina barns motionsvanor eftersom grunden till en god fysisk hälsa i vuxen ålder läggs i barndomen, säger Ida Danielsson.

Förenade i rörelse är ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun, Nordanstigs kommun samt Gävleborgs Idrottsförbund. Den riktar sig till barn i årskurs 3 på Iggesunds skola och Gnarps skola. 

- Hälsan är varken jämlikt eller jämställt fördelad och det går inte åt rätt håll. Vi vet att hälsan inte främst avgörs av bra hälso- och sjukvård utan av så många andra faktorer och vi måste börja i tid, med barn och ungas uppväxtvillkor, säger Fredrik Åberg Jönsson (V), ordförande hållbarhetsnämnden Region Gävleborg.

Sök sociala investeringsmedel du med!

Förenade i rörlese är en av de satsningar som tilldelats sociala investeringsmedel av Region Gävleborg. Vill du också satsa förebyggande – för ett socialt hållbart Gävleborg? Nu kan du vända dig till Region Gävleborg om du vill söka sociala investeringsmedel.