- Vi ger 80–90-åringar möjligheten att få träna upp sin balans och muskelstyrka, säger Jannie Pevik, projektledare för Styrka hela livet.

Jan, 85 år: ”Jag har fått lite bättre balans, och har lättare att gå”

Styrka hela livet är initiativet som ska få äldre i Hudiksvall att röra mer på sig.

 

- Vi ger 80–90-åringar möjligheten att få träna upp sin balans och muskelstyrka, säger Jannie Pevik, projektledare för Styrka hela livet.

Träningen sker två gånger i veckan, på Hudiksvall Din hälsocentral och Hela Livet Patricia, och leds bland annat av en fysioterapeut. 

Monica Bergström, fysioterapeut Hudiksvall Din hälsocentral.

- Med den här typen av träning kan vi exempelvis minska benbrott och fallolyckor, säger Monica Bergström, fysioterapeut Hudiksvall Din Hälsocentral.

En av deltagarna är Jan Wildermarker, 85 år.

- Jag har fått lite bättre balans, har lättare att gå. Jag uppskattar det verkligen. Jag tror på det också, säger Jan Wildermarker.

80–90-åringar i Hudiksvall har själva fått anmäla sitt intresse till Styrka hela livet. Därefter har ett tjugotal deltagare valts ut. Samtliga har undersökts av en läkare och en fysioterapeut samt fått svara på frågor som rör vardagsliv, psykiskt mående och upplevd balans. När träningen är avslutad kommer ytterligare en undersökning att genomföras. Detta för att se om någon förändring har skett. 

Bakom initiativet står Hudiksvalls kommun. På sikt är förhoppningen att man ska kunna erbjuda den här typen av träning till fler 80–90-åringar i kommunen. Bland annat på mötesplatser för äldre, så kallade träffpunkter. 

Sök sociala investeringsmedel du med

Styrka hela livet är ett av de initiativ som under de senaste åren har tilldelats sociala investeringsmedel av Region Gävleborg. Vill du också satsa förebyggande och på så sätt bidra till ett socialt hållbart Gävleborg? Då kan du också söka medel för sociala investeringar. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Sök medel för sociala investeringar