Hur kan vi i Gävleborgs län investera i människor? Hur kan vi utveckla våra arbetssätt för bättre och mer jämlik hälsa? Vilka gemensamma utmaningar och behov har vi?

Sociala investeringar är avgränsade satsningar som både ger bättre utfall för målgruppen och samtidigt leder till minskade samhällskostnader på längre sikt.

Det handlar om att satsa resurser på ett strukturerat och genomtänkt vis för att uppnå ett bättre resultat över tid. För att lyckas med de ambitionerna krävs ett systematiskt arbete som hela tiden sätter sociala och ekonomiska utfall i fokus.
 
Skillnaden mellan sociala investeringar och annat förebyggande arbete är framför allt det systematiska arbetssättet som möjliggör uppföljning, utvärdering och implementering av lyckade satsningar. Det systematiska arbetssättet består av sju olika steg. Stegen beskrivs pedagogiskt i filmen ”Investera i människor” (SKR). 
 
Arbetet med sociala investeringar bygger på samverkan mellan verksamheter, organisationer och sektorer. Om den testade avgränsade insatsen lyckas, ska det nya arbetssättet implementeras i ordinarie verksamheter.

Vid Region Gävleborg finns samordnare och stödgrupp med uppdrag att stötta er som vill komma igång med sociala investeringar. Hör av er till oss för att få hjälp att komma igång!

Lär dig mer