Handfasta tips i högläsning ska sätta fart på barns språk

Barn med språkstörning behöver extra mycket stöd för att utveckla sitt språk. Från och med i höst kommer Region Gävleborg därför att testa en ny metod för högläsning - Läs på recept.

- Högläsning är en effektiv metod för att hjälpa barns språkutveckling. Barn som läser högt med sina föräldrar får ett bättre ordförråd, bättre förståelse och klarar sig bättre i skolan, säger Karin Myrberg, specialistlogoped och projektledare för Läs på recept och tillägger: - För barn med försenad tal- och språkutveckling är högläsning särskilt viktigt.

Läs på recept är ett samarbete mellan logopedenheten på Gävle sjukhus och Kultur Gävleborg och riktar sig i första hand till barn i förskoleåldern med språkstörning.

- En av fördelarna med högläsning är att det är språkträning som kan göras i vardagen, i hemmet, och kan innebära en trevlig, och utvecklande stund för barnet tillsammans med föräldern, säger Karin Myrberg.

Idag får barn med försenad tal- och språkutveckling kontakt med logoped genom sin barnavårdscentral (BVC). BVC-sjuksköterskan observerar barnets språkutveckling och vid behov skickas remiss till logoped. Hos logopeden görs sedan en utredning av barnets språkförmåga och barn som har behov erbjuds behandling.

- Den nya metoden för högläsning går ut på att föräldrar till barn med språkstörning ska högläsa minst 10 minuter med sitt barn, och det varje dag, säger Karin Myrberg.

Det är även viktigt hur man läser. Exempelvis ska man läsa med inlevelse - det vill säga göra gester, peka på bilderna, förtydliga svåra ord och prata tillsammans om boken. För att fånga intresset hos barnen är det även viktigt att inte välja en för svår bok. Här kommer logopeder att kunna tipsa om lämpliga böcker som finns att hitta på biblioteken.

Den nya metoden för högläsning innebär även att det kommer att ske med utvärdering med varje barn. Detta för att se om deras läsvanor har förbättrats.

Samordnare och stödgrupp för sociala investeringar

Läs på recept är en av de insatser som fått hjälp av Region Gävleborg att hitta och formulera sin idé till social investering. Bland annat har en samordnare och en stödgrupp varit till hjälp under hela ansökningsprocessen.

- I den projektgrupp som arbetar med detta ingår logopeden Rose-Marie Svensson och Christine Wennerholm, verksamhetsutvecklare på Kultur Gävleborg. Det var Christine som exempelvis tipsade om att det går att söka sociala investeringsmedel via Region Gävleborg, säger Karin Myrberg.

Läs på recept drar igång under hösten och kommer att pågå fram till slutet av 2021. Om satsningen faller väl ut finns det stora möjligheter att den implementeras i en ordinarie verksamhet efter projekts slut.

Läs på recept kommer inte att ersätta övriga logopediska insatser.