Läs på recept

Den sociala investeringen Läs på recept utvecklades och genomfördes i samverkan mellan Kultur Gävleborg och Logopedenheten Region Gävleborg. Syftet var att stärka språket hos barn med sen tal- och språkutveckling och utvärderingen har visat statistiskt säkerställda förbättringar av både läsning, lästid och barnets intresse för läsning.

Varje år remitteras cirka 600 barn med försenad tal- och språkutveckling till logoped i Region Gävleborg. Barn med språksvårigheter behöver extra mycket stöd för att utveckla sitt språk, och högläsning tillsammans med en vuxen har visat sig särskilt viktigt för denna grupp. Undersökningar visar dock att tiden för högläsning till små barn stadigt minskar medan skärmtiden ökar. Många familjer har även begränsade kunskaper om böcker och bibliotek. Därför togs initiativet till Läs på recept, ett nytt arbetssätt utvecklat i samarbete mellan Kultur Gävleborg och Logopedenheten och finansierat av de deltagande parterna samt Region Gävleborgs sociala investeringsmedel.
 
Vid uppföljningen av Läs på recept visade resultaten på statistiskt säkerställda skillnader av både läsning, lästid och barnets intresse för läsning efter avslutad insats. Många familjer upplevde att deras barns språk hade förbättrats och en stor del hade minskat den dagliga skärmtiden. Även logopederna som arbetat med metoden var nöjda och Läs på recept implementeras nu hos logopeder i hela Region Gävleborg. Tack vare den noggranna utvärderingen kan arbetssättet ersätta andra logopedinsatser med begränsad patientnytta.

 

Material om Läs på recept

Metodbeskrivning (pdf)

Broschyr till föräldrar (pdf)

Film att använda i möte med föräldrar 

Svenska

Finska (Suomeksi)

Romani chib (Romani šib)

Arabiska

Somaliska

Tigrinja

Rapporter och publiceringar

Slutrapport (pdf)

Sammanfattning av slutrapport (pdf)

Vetenskaplig artikel

Studiebesök från SKR 

Nyhet - Nu ska barn i Gävleborg få läsa på recept 

Nyhetsbrev regional mötesplats social hållbarhet (pdf) 

Kontaktuppgifter

Karin Myrberg, specialistlogoped och verksamhetsutvecklare, Region Gävleborg
karin.myrberg@regiongavleborg.se

Cajsa Blank, biblioteksutvecklare, Region Gävleborg
cajsa.blank@regiongavleborg.se

Rose-Marie Svensson, logoped, Region Gävleborg
rose-marie.svensson@regiongavleborg.se

Emma Mårtensson, samordnare regionala sociala investeringsmedel, Region Gävleborg emma.martensson@regiongavleborg.se