Förenade i rörelse i Hudiksvalls och Nordanstigs kommun

Förenade i rörelse är en insats för att få barn och unga att röra på sig mer. Under ett år har barn i årskurs 3 på Iggesunds skola och Gnarps skola fått testa på idrott och andra aktiviteter på raster samt efter skoltid.

Föreningar från närområdet har gästat skolans raster för att presentera sin idrott eller aktivitet. Det har varit allt från fotboll, badminton, gymnastik eller dans som barnen har fått prova på.
Föreningarna bjuder även till så kallade prova-på-kvällar dit elever och deras familjer är välkomna.

Förenade i rörelse har för många föreningar varit den väg in i skolan som de länge saknat. Det har funnits en stark vilja och ett stort engagemang hos föreningarna att samarbeta med skolan på olika vis. Under testperioden av Förenade i rörelse har även de deltagande skolorna varit positiva till föreningarnas besök och uttryckt att de gärna får komma oftare, och såväl skolpersonal som föräldrar har flertalet gånger uttalat att Förenade i rörelse har varit en ”ögonöppnare” för vilket rikt föreningsliv som finns på orten.
Utvärderingen visade att eleverna tyckte att det var roligt och spännande att prova nya sporter, och 22 % av målgruppen hade under året blivit medlem i en ny förening.

Andelen barn som idrottar/leker/är fysiska aktiva på fritiden 3 gånger i veckan eller mer har ökat från 24 till 47 % vid den ena deltagande skolan, medan resultaten på den andra skolan visade på minskad fysisk aktivitet. Här fanns flera omständigheter som skulle kunna vara del av förklaring till varför denna effekt av Förenade i rörelse uteblev på denna skola.

Efter testet av Förenade i rörelse har Sportfritids startat upp vid en av skolorna, efter en idé av en deltagande förening. Genom Sportfritids arrangeras varje vecka aktiviteter för ökad fysisk aktivitet för skolans elever.

Förenade i rörelse utarbetades och genomfördes i samarbete mellan Hudiksvalls kommun, Nordanstigs kommun samt Gävleborgs Idrottsförbund år 2019.

 

Material från Förenade i rörelse

Kontakt

Emma Mårtensson, samordnare regionala sociala investeringsmedel
Region Gävleborg
emma.martensson@regiongavleborg.se