Sociala investeringar

Genom att arbeta med sociala investeringar vill Region Gävleborg uppmuntra till nytänkande och möjliggöra att nya förebyggande arbetssätt och metoder tas fram och testas.

Såväl mänskliga som samhällsekonomiska vinster i Gävleborgs län kan nås genom att fler verksamheter använder metoder som är förebyggande och genom att samverkan mellan verksamheter utvecklas.

På vilket vis skulle vi i Gävleborgs län kunna utveckla våra arbetssätt för bättre effekt för både invånare och för samhället? Har du en idé till nytt arbetssätt som du skulle vilja testa? Region Gävleborg kan hjälpa dig som vill komma igång med sociala investeringar. Hos oss finns en samordnare och en stödgrupp som har i uppdrag att stödja just dig att hitta och formulera din idé till social investering. Hör av dig!

Läs mer om hur vi vid Region Gävleborg arbetar med sociala investeringar i våra riktlinjer: länk i rutan till höger.