Samordningsförbund Gävleborg

Region Gävleborg tillsammans med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och länets kommuner utgör Samordningsförbund Gävleborg som arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet.

Syftet är att personer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Medlemsorganisationerna har möjlighet att söka samverkansmedel för utvecklingsinsatser från Samordningsförbund Gävleborg.

Mer information om Samordningsförbund Gävleborg.