Samhällsanalys

Samhällsmedicin är en strategisk analys- och uppföljningsenhet inom Region Gävleborg.

Avdelningen arbetar med beslutsstöd och kvalificerad analys, på uppdrag av regiondirektör. Verksamheten vilar på kunskapsbaserade metoder och vetenskapligt förhållningssätt.