Lärande exempel

Regional mötesplats för social hållbarhet är ett regionalt forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte som ska bidra till att utveckla Gävleborg på ett socialt hållbart sätt. På den här webbsidan samlas beskrivningar av lärande exempel från runt om i länet.

Sidan är under uppbyggnad. För att tipsa om lärande exempel kontakta Emma Mårtensson. Fler exempel går att läsa om i nyhetsbreven för regional mötesplats för social hållbarhet.

Hållbarhetsanalys

Hudiksvalls kommun har tagit fram en hållbarhetsanalys. Den kan användas som ett verktyg för ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart beslutsfattande.

Hållbarhetsanalysen består av en Powerpoint-presentation och tar cirka 1-2 timmar att genomföra. Hållbarhetsanalys (pptx)

När du gör hållbarhetsanalysen, ha gärna papper och penna till hands för att notera alla goda idéer som kommer upp. Det finns instruktioner till några av bilderna i powerpointen, du hittar dem genom att klicka på ”visa” och ”anteckningssidor”.

Hållbarhetsanalysen är självinstruerande, men det är en fördel att vara fler när man gör analysen. Det kan bidra till fler perspektiv och en kreativ process.

Om du har några frågor om hållbarhetsanalysen, kontakta Jenny Alvolin på Hudiksvalls kommun.jenny.alvolin@hudiksvall.se.