Mötesplats med fokus på ekonomiska effekter av sociala insatser

I början av oktober arrangerade Region Gävleborg tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg ytterligare en omgång av Regional mötesplats social hållbarhet. Den här gången låg fokus på olika verktyg som kan användas för att mäta och värdera ekonomiska effekter av sociala insatser.

- Bra upplägg och intressanta föreläsningar. Värdefullt att få djupdyka i föreläsarnas intresseområden och lära hur vi ekonomiskt kan värdera och beräkna sociala interventioner. Det har varit spännande – men det har också skapat en del nya frågor att söka svaret på. Jag tänker till exempel på: hur kan vi göra dessa beräkningar och investeringar utifrån fler samhällsaktörer engagemang och insatser? Det som behövs nu är kanske ett forum där man diskuterar det här med flera samhällsaktörer så som civilsamhälle och näringsliv. Öppna upp för samtal och samverkan för en social hållbarhet i Gävleborg, säger Elin Bogren, affärsutvecklare vid Coompanion Gävleborg om dagen.

Under dagen berättade Camilla Nystrand från Uppsala universitet om ett interaktivt verktyg för kostnadsberäkningar av insatser riktade mot barn. Erik Jannesson från Serus berättade hur Värdeskapandekedjan kan vara ett stöd för kommuner och regioner vid styrning och ledning mot beslutade mål – och ekonomisk värdering av dessa mål.

- Syftet med denna mötesplats är att göra det möjligt för aktörer från länet att träffas för att öka kunskaper om olika sociala hållbarhetsfrågor men också bidra till att samverkan inom länet stärks. Jag tycker denna dag var ett bra exempel på det: här har vi idag mötts från olika kommuner, från Högskolan i Gävle, Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och flera andra aktörer och tillsammans fått ta del av alldeles nya metoder och verktyg från forskare från bland annat Uppsala och Umeå Universitet. Det har varit en bra dag, säger Emma Mårtensson, strateg inom social hållbarhet vid Region Gävleborg.

Dagen vände sig till tjänstepersoner så som chef, ekonom/controller eller strateg/samordnare i kommun, region eller myndighet i Gävleborgs län.