Konferens 2018: Agenda 2030

Den 20 april var det återigen dags för regional mötesplats social hållbarhet. Temat den här gången var Agenda 2030 – hur globala hållbarhetsmål blir verklighet i Gävleborg.

Katarina Sundberg från Agenda 2030-delegationen var på plats och föreläste om Agenda 2030 och vad den innebär för Sverige. Hon berättade bland annat att offentliga verksamheter, som till exempel landsting/regioner och kommuner, kan använda Agenda 2030 som ett verktyg i arbetet med hållbar utveckling.

Förläste gjorde även Kerstin Blom Bokliden. Kerstin, som till vardags arbetar vid SKL, förklarade vilken roll den lokala och regionala nivån har i genomförandet av Agenda 2030. Bland annat lyfte hon fram vikten av olika typer av kommunikationsinsatser kring Agenda 2030.

Under dagen bjöds det även på goda exempel på hållbarhetsarbete som just nu genomförs i Söderhamns kommun, Hudiksvalls kommun och Region Gävleborg.

Totalt deltog ett 60-tal beslutsfattare och tjänsteperson från Region Gävleborg, kommuner i Gävleborgs län, Länsstyrelsen Gävleborg samt Högskolan i Gävle.

Regional mötesplats för social hållbarhet är ett regionalt forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte som ska bidra till att utveckla Gävleborg på ett socialt hållbart sätt. Ungefär två gånger per år arrangeras konferenser, workshops eller webbinarium. Syftet är att öka förståelsen för olika sociala hållbarhetsfrågor och hur de hänger ihop. Regional mötesplats för social hållbarhet ska även bidra till att samverkan i länet.

”Ta del av bildspel från dagen samt alla inspelningar av föreläsningspassen nedan. 

Regional mötesplats för social hållbarhet - 20 april 2018