Hållbarhetsanalys

Hudiksvalls kommun har tagit fram en hållbarhetsanalys. Den kan användas som ett verktyg för ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart beslutsfattande.

Hållbarhetsanalysen består av en Powerpoint-presentation och tar cirka 1-2 timmar att genomföra.

Hållbarhetsanalys (pptx)

När du gör hållbarhetsanalysen, ha gärna papper och penna till hands för att notera alla goda idéer som kommer upp. Det finns instruktioner till några av bilderna i powerpointen, du hittar dem genom att klicka på ”visa” och ”anteckningssidor”.

Hållbarhetsanalysen är självinstruerande, men det är en fördel att vara fler när man gör analysen. Det kan bidra till fler perspektiv och en kreativ process.

Om du har några frågor om hållbarhetsanalysen, kontakta Jenny Alvolin på Hudiksvalls kommun.jenny.alvolin@hudiksvall.se.