Konferens 2017: Unga och utanförskap

Konferensen som ägde rum 7 november 2017 hade temat: Unga som är i, eller riskerar, utanförskap. Under dagen bjöds det på forskning blandat med praktiknära erfarenheter.

Representanter från ESF-projekten Plug In 2.0 och Ung i Gävleborg var även på plats för att dela med sig av sina erfarenheter.

Se bilder och film från dagen.

Regional mötesplats för social hållbarhet - 7 november 2017

Dokumentation och presentationsmaterial

Inbjudan och program för dagen (.pdf)

Gruppen unga som varken arbetar eller studerar (.pdf)
Inger Ashing och Katarina Danielsson

Lärdomar från Plug In 2.0 och Ung i Gävleborg (.pdf)
Carolin Sundberg, regional projektledare och Linda Källgren, lokal projektledare Gävle
Läs mer om Plug In 2.0 och Ung i Gävleborg

Samhällsekonomiska analyser av tidiga insatser (.pdf)
Elin Vimefall, lektor, Örebro Universitet

Ämnen - vad kan vi lära av varandra (.pdf)

Sammanställning dialogbord (.pdf)