Varför ser det ut som det gör?

Analysworkshop kring statistik från HLV och Öppna jämförelser - Folkhälsa  

Under vintern kom resultaten av två stora nationella undersökningar rörande folkhälsa, trygghet, hälsa och livskvalitet. Behovet av att gemensamt analysera vad resultaten betyder på lokal nivå har lyfts från flera håll. Därför anordnas under våren och försommaren workshops där kommunerna i mindre grupperingar träffas utifrån gemensamma utmaningar.

Kommunerna i Gävle, Sandviken, Söderhamn och Hudiksvall har utifrån kommunchefernas önskan grupperats att vid samma tillfälle, utifrån sina gemensamma utmaningar kring otrygghet, stora könsskillnader samt skillnader mellan bostadsområden mm.

Strateger, chefer, handläggare, controllers, etc. som i sin funktion i samverkan med andra kan analysera vad resultaten betyder för kommunen bjuds in denna gång.

Tid: Onsdag den 8 maj, kl. 9:30 - 12:00 (fika finns från 9:00)

Plats: Gävle sjukhus, konferenslokal Ryttaren, ingång 12.

Programpunkter:

  • Presentation av kommunernas resultat i jämförelse med länet och riket
  • Livsvillkor och bakgrund
  • Orsakssamband
  • Tid för grupparbete och reflektioner

För mer information och anmälan:

Jennie Palmberg 026 -53 13 95
jennie.palmberg@regiongavleborg.se