ENOK

Enok är ett nätverk för folkhälsostrateger, folkhälsosamordnare eller motsvarande i kommunerna i Gävleborgs län.

Syftet med nätverket är främst erfarenhetsutbyte mellan kommunerna, men även i viss utsträckning samordning.

Nätverket träffas 3-4 gånger per år.

Ordförande väljs ur nätverket och är nu Camilla Gilljam, folkhälsostrateg i Sandvikens kommun.