Organisation - NSFG

Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg, NSFG, är ett rådgivande organ som består av valda politiker från Region Gävleborg och länets tio kommuner.

Nätverket arbetar med länsgemensamma frågor som rör befolkningens hälsa. Nätverkets sekretariat består av tjänstepersoner från Region Gävleborg, Länsstyrelsen och representant för kommunernas folkhälsostrateger.

Regionens representanter

Fredrik Åberg Jönsson (V) ordinarie
Karin Jansson (MP) ersättare
Jan Lahenkorva (S) ordinarie
Magnus Svensson (C) ersättare
Hans Backman (L) ordinarie
Jennie Forsblom (KD) ersättare

Kommunernas representanter

Bollnäs

Benny Engberg (BP) ordinarie
Marie Centerwall ersättare

Gävle

Jörgen Edsvik (S) ordinarie
Emanuel Hort (MP) ersättare

Hofors

Kennet Axling (S) ordinarie
Ziita Eriksson (M) ersättare

Hudiksvall

Gerd Olsson (S) ordinarie
Caroline Schmidt (C) ersättare

Ljusdal

Lena Svahn (MP) ordinarie
Sören Görgård (C) ersättare

Nordanstig

Inga uppgifter.

Ockelbo

Karin Vistmyr (S) ordinarie
Marit Rempling (C) ersättare

Ovanåker

Håkan Englund (S) ordinarie
Gun-Marie Swessar (C) ersättare

Sandviken

Kerstin Almén (S) ordinarie
Per-Ola Grönberg (L) ersättare

Söderhamn

Linnea Duran (v) ordinarie
Mikael Engblom (c) ersättare

Presidium

Kerstin Almén ordförande
Fredrik Åberg Jönsson 1:e vice ordförande
Vakant 2:e vice ordförande

Sekretariat

Jennie Palmberg, Region Gävleborg
Maria Donnerstål, Länsstyrelsen Gävleborg
Camilla Gilljam, kommunernas representant
Anna-Maria Säll, kommunernas representant