NSFG - Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg

Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) har ersatt det tidigare Länsfolkhälsorådet för länsgemensamma frågor som rör befolkningens hälsa. Nätverket är ett rådgivande organ och består av valda politiker från länets tio kommuner och Region Gävleborg.

Organisation NSFG
Material (nyhetsbrev, kallelser, protokoll etc) NSFG
Styrdokument folkhälsa

Gemensamma utgångspunkter

Gävleborg har beslutat att särskilt fokusera på de tre första av de elva målområdena i den nationella folkhälsopolitiken. Dessa tre målområden är delaktighet och inflytande i samhället, ekonomiska och sociala förutsättningar samt barn och ungas uppväxtvillkor.