Om Ekocenter

Ekocenter arbetar under Region Gävleborgs hållbarhetsnämnd med miljöstrategiskt arbete utifrån den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Vi har tre huvudsakliga verksamhetsområden. Cirkulär ekonomi, energi och klimatarbete och grön omställning. Vi är även regional utvecklingsledare (RUL) genom att vi samordnar och stärker de kommunala energi- och klimatrådgivarna i deras arbete.

Vi arbetar också med och samordnar Region Gävleborgs överenskommelse med Länsstyrelsen Gävleborg - ”Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning”.

Välkommen att kontakt oss som arbetar på Ekocenter.

Mikael Lif
Miljöstrateg och gruppledare för Ekocenter, grön omställning
026-65 02 42, 070-590 80 87
mikael.lif@regiongavleborg.se

Magnus Olander
Projektledare ekonomiskt stöd för energikartläggning och Green Drive Region.
026-65 02 60, 073-021 10 94
magnus.olander@regiongavleborg.se

Love Sjöberg
Miljöstrateg, cirkulär ekonomi, energi- och klimatarbete
026-53 13 18, 072-200 04 32
love.sjoberg@regiongavleborg.se

Marie Hjort 
Energistrateg
076-146 26 70

marie.hjort@regiongavleborg.se