Miljötinget

Miljötinget är en miljökonferens av ungdomar, för ungdomar. Den huvudsakliga målgrupp är ungdomar som är 14-19 år och som bor och verkar i Dalarna eller Gävleborg.

Målet med Miljötinget är att inspirera och engagera ungdomar i frågor som rör hållbar utveckling. Miljötinget ska också underlätta och skapa plattformar för vidare engagemang bland unga.

Miljötinget är ett regionsöverskridande projekt som årligen genomförs av Region Gävleborg och Region Dalarna.

Läs mer om Miljötinget 

Kontakt

Alexandra Lindström
Strateg
026-15 03 68
alexandra.lindstrom@regiongavleborg.se