Miljötinget

Miljötinget är ett samarbete mellan Region Dalarna och Region Gävleborg som funnits i 25 år.

Miljötinget anordnas av unga, för unga och är en återkommande tredagars konferens för att unga ska lära sig mer om miljö- och samhällsfrågor.

www.miljotinget.se