Cirkulär ekonomi

Nu startar Region Gävleborg satsningen Hållbarhet värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller. Enkelt utryckt handlar den om att skapa förutsättningar för en mer hållbar näringslivsverksamhet i Gävleborg.

Satsningen riktar sig till små och medelstora företag samt offentlig sektor. Genom att ge dessa verktyg för att arbeta med cirkulära affärsmodeller ska projektet skapa förutsättningar för  ökad lönsamhet i Gävleborg. Det ska även bidra till minskade koldioxidutsläpp.

Stöd och hjälp

Vill du ha mer information om hur ditt företag/organisation kan utveckla er affärsmodell till att bli cirkulär? Då är du välkommen att höra av dig till oss.