Energi och klimat

Ett hållbart energisystem kräver att produktionen ställer om och att konsumtionen minskar. Region Gävleborgs energikontor (Ekocenter) arbetar därför för att öka effektiviteten, minska konsumtionen av energi samt utöka andelen förnybar energi i våra elnät.

Exempelvis kommer Region Gävleborg att fortsätta utveckla konstruktiva samarbeten avseende energieffektiviseringar och -besparingar tillsammans med relevanta aktörer, inte minst länets näringsliv.

Vill du arbeta mer effektivt med att minska energianvändningen i ditt företag? Och därmed minska kostnaderna för energi? Region Gävleborgs energikontor hjälper och vägleder dig i ditt energiarbete.

Energismarta företag - webbutbildningar

Energimyndigheten har tagit fram kostnadsfria webbutbildningar i energieffektivisering för olika branscher, i serien "Energismarta företag". Kurserna finns i Verktyg i arbetet (energimyndigheten.se)