Foto: Magnus Olander

Miljö, energi och klimat

Välkommen till Ekocenter. Vi arbetar med regionalt miljöstrategiskt arbete inom områdena cirkulär ekonomi, energi- och klimatarbete samt grön omställning.