Miljö, energi och klimat

Region Gävleborgs energikontor, Ekocenter, arbetar med regionalt miljöstrategiskt arbete inom områdena cirkulär ekonomi, energi- och klimatarbete samt grön omställning.

På uppdrag av Region Gävleborgs hållbarhetsnämnd arbetar Ekocenter med ett miljöstrategiskt arbete som tar sin utgångspunkt ur den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Ekocenter har tre huvudsakliga verksamhetsområden:

  • cirkulär ekonomi
  • energi och klimatarbete
  • grön omställning.

Ekocenter har även en regional utvecklingsledare som ska samordna och stärka de kommunala energi- och klimatrådgivarna i deras arbete.