Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Region Gävleborg ingår i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är ett regionalt politiskt organ för de sju regionerna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Sjukvårdsregionens arbete med kunskapsstyrning

Arbetet med kunskapsstyrning sker på nationell, sjukvårdsregional och lokal nivå. Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är vår regionala nivå.

Sjukvårdsregionala grupper

Inom Uppsala-Örebro regionen finns sjukvårdsregionala grupper för exempelvis:

  • Kunskapsstyrningsgrupp
  • Utvecklingsgrupp
  • HTA-råd
  • Uppföljning och analys

Mer information om de sjukvårdsregionala grupperna

Fakta sjukvårdsregioner

Landet är indelat i sex sjukvårdsregioner. Region Gävleborg ingår i Uppsala-Örebroregionen. Var och en av dessa regioner ska samarbeta om frågor som rör sjukvård. Samverkan utövas genom en samverkansnämnd eller motsvarande.