Sjukvårdsregionala programområden

Under våren 2019 pågår ett arbete i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion med att forma regionala programområden utifrån strukturen i det nya systemet för nationell kunskapsstyrning.

Befintliga specialitetsråd har fått uppdragsbeskrivningar som tydliggör det nya uppdraget och utifrån det ser man över sammansättning och samverkansformer för att etablera regionala programområden.

Nedan befintliga regionala medicinska programråd har formerats som regionala arbetsgrupper.

  • Diabetes
  • Astma/kol
  • Stroke
  • Strama
  • RCC