Värdskap nationella programområden

Varje sjukvårdsregion är värd för ett antal NPO. Värdskapet innebär att förse NPO med processledare, kompetens och utvecklingskraft. Värdskapet är även  i de flesta fall kopplat till ordförandeposten i respektive NPO.

SjukvårdsregionNationellt programområde
Norra Cancersjukdomar
Endokrina sjukdomar
Levnadsvanor
Uppsala/Örebro Akut vård
Hjärt- och kärlsjukdomar
Äldres hälsa
Öron-, näsa-, halssjukdomar 
Stockholm/Gotland Hud- och könssjukdomar
Infektionssjukdomar
Medicinsk diagnostik
Sällsynta sjukdomar
Ögonsjukdomar 
Sydöstra Barn och ungdomars hälsa
Kvinnosjukdomar och förlossning
Rehabilitering/Habilitering/Försäkringsmedicin 
Västra Lung- och allergi sjukdomar
Mag- och tarmsjukdomar
Psykisk hälsa
Rörelseorganens sjukdomar
Södra Nervsystemets sjukdomar
Njur- och urinvägssjukdomar
Primärvårdsrådet
Tandvård