Kommande insatser 2019

24 nationella programområden och 7 nationella samverkansgrupper har börjat sitt arbete inom Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Nu finns en sammanfattning av gruppernas planerade insatser under 2019.

Inom ramen för systemet – Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård – har vid ingången av februari 2019 24 nationella programområden och 7 nationella samverkansgrupper startats upp. I landet anpassar och utvecklar också sjukvårdsregionerna och regionerna sina kunskapsstyrningsorganisationer för att koppla samman med den nationella nivån.

De första insatserna för förbättring

Nu finns en sammanfattning av nationella programområdens och nationella samverkansgruppers verksamhetsplaner och planerade insatser med start 2019. Styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård beslutade att ställa sig bakom dokumentet den 21 februari 2019.

Sammanfattningen av planerade insatser i NPO/NSG 2019 (pdf).

Kunskapsstyrningssystemet är fortfarande under uppstart och sammanfattningen av planerade insatser innehåller de första förbättringsinsatserna.

– Det är en stor och komplex omställning som pågår. Dock är det redan nu ett imponerande arbete som sker i de olika grupperna och i landet som helhet där sjukvårdsregioner och regioner anpassar och utvecklar sina kunskapsorganisationer för att koppla ihop med den nationella, säger Mats Bojestig, ordförande i den nationella styrgruppen för kunskapsstyrning.