Högspecialiserad vård kunskapsstyrning

Nationella programområdena för kvinnosjukvård och förlossning samt nervsystemets sjukdomar har i uppdrag från Socialstyrelsen identifierat några pilotområden som ska genomlysas.

De pilotområden som valts ut inom kvinnosjukvård och förlossning är:

  • Avancerad kirurgi vid endometrios
  • Avancerad fostermedicin
  • Trofoblastsjukdomar

De pilotområden som valts ut inom nervsystemets sjukdomar är:

  • Avancerad Parkinsonbehandling
  • Ryggmärgsskador
  • Moyamoyasjukdom

Mer information hos Socialstyrelsen