Nationella programområden och arbetsgrupper

Nationella programområden finns idag inom 24 områden.

Nationella programområden (NPO)

Uppdrag för nationella programområden (NPO)

 • Leda och samordna kunskapsstyrningen inom aktuellt fält
 • Följa upp och analysera sitt område, göra behovsanalyser och GAP-analyser (till exempel identifiera när det saknas kunskapsstöd)
 • Bidra i arbetet med hur relevanta nationella kvalitetsregister utvecklas och används
 • Omvärldsbevaka
 • Ordnat införande/ordnad utfasning av läkemedel/behandlingar
 • Nivåstrukturering
 • Bidra i arbete med eventuella statliga satsningar

Mer information om nationella programområden (NPO)

Uppsala-Örebro regionens ledamöter i de nationella programområdena

Akut vård
Lisa Kuland, Örebro
Barn och ungdomars hälsa
Kristin Lindblom, Dalarna
Cancersjukdomar
Johan Ahlgren, RCC
Endokrina sjukdomar
Åke Tenerz, Västmanland
Hjärt- och kärlsjukdomar
Bertil Lindahlm, Uppsala
Hud- och könssjukdomar
Anna Josefsson, Örebro
Infektionssjukdomar
Henrik Eliasson, Örebro
Kvinnosjukdomar och förlossning
Masoumeh Rezapour, Uppsala
Levnadsvanor
Lena Lönnberg, Västmanland
Lung- och allergisjukdomar
Eva Lindberg, Uppsala
Mag- och tarmsjukdomar
Abbas Chabok, Västmanland
Medicinsk diagnostik
Jonas Cederberg, Västmanland
Nervsystemets sjukdomar
Martin Gunnarsson, Örebro
Njur och urinvägssjukdomar
Elisabeth Nelson, Uppsala
Primärvårdsrådet
Mattias Damberg, Västmanland
Suzanne Freimanis, Sörmland)
Psykisk hälsa
Per Söderberg, Dalarna
Rehabilitering/
habilitering/
försäkringsmedicin
Eva Stjernström, Värmland
Reumatiska sjukdomar
Ann Knight, Uppsala
Rörelseorganens sjukdomar
Gösta Ullmark, Gävleborg
Sällsynta sjukdomar
Cecilia Soussi Zander, Uppsala
Tandvård
Ola Fernberg, Örebro
Ögonsjukdomar
Eva Karlsson, Örebro
Öron, näsa och halssjukdomar
Göran Laurell, Uppsala
Äldres hälsa
Madelene Johanzon, Värmland


Samtliga ledamöter inom NPO (pdf)

Nationella arbetsgrupper (NAG)

Programområdet kan vid behov tillsätta nationella arbetsgrupper, som bistår programområdet inom ett specifikt område och/eller i specifika frågor. Exempelvis kan programområdet för Endokrina sjukdomar tillsätta en expertgrupp för diabetes med företrädare från samtliga regioner och relevanta kvalitetsregister.

Mer information om nationella arbetsgrupper (NAG)

Nationella samverkansgrupper (NSG)

Nationella samverkansgrupper har tillsats initialt för följande sex områden:

 • Metoder för kunskapsstöd
 • Kvalitetsregister
 • Uppföljning och analys
 • Läkemedel/medicinteknik
 • Forskning/Life Science
 • Patientsäkerhet
 • Strukturerad vårdinformation
 • Tillfälliga satsningar

Uppdraget är att leda och samordna det nationellt gemensamma arbetet inom området och verka som stöd till programområdena. Dessa samverkansgrupper bemannas med regionala experter och stöds av nationella stödfunktioner på SKL.

Mer info om nationella samverkansgrupper (NSG)

Samtliga ledamöter inom NSG (pdf)

Sammanfattningen av planerade insatser i NPO/NSG 2019 (pdf)